ITV Việt V3 &V2 hướng dẫn.

Giới thiệu iTV Việt V3.
Màu đen ở trên và có chữ V, màu xám ở dưới. 2 Ram 32 gb memories. Serial # itv 4000xxx. Air mouse remote, rất nhạy. Tuyệt đối không nên lấy USB ở phía sau....
Wed, 14 Tháng 2, 2018 at 2:05 PM
iTV hiện lên đen không có lên các icon hoặc stuck trong iTV. (V3 &V2)
1 - Bấm Home - highlight iTV - menu - setting -  ok - Force stop - ok - ok. Về Home mở lại iTV.  2 - Home - xuống Help - qua Reboot - ok - yes - ok. Về mở...
Thu, 11 Tháng 10, 2018 at 12:22 PM
Vào iTV một số icon không có gì hoặc mất đi một số icon. (V3 & V2). CLEAR DATA.
Home - highlight iTV - menu - setting - ok - xuống clear data - ok - chờ clear data hiện lên 0.00B. Về Home mở lại iTV, chờ 5 phút sau máy sẽ tự động updat...
Tue, 16 Tháng 10, 2018 at 2:35 PM
Chỉnh màn hình lớn, nhỏ .(V3 & V2).
Home - setting - Video - ok - Screen position - ok - lên hoặc xuống. Bình thường 95% . Nếu màm hình vãn còn quá lớn, xem lại TV phần zoom in, out.
Thu, 11 Tháng 10, 2018 at 12:25 PM
Máy không đi ngủ khi mở iTV Việt phải rút ra và cắm lại. Không có nút on / off. (V3 & V2).
iTV Việt design như phone, tablet. Nếu không xem bấm về Home và tắt TV. Máy sẽ tự động đi ngủ tùy theo chế độ ngủ 5, 10, 15, 30, phút hoặc 1 giờ. Muốn xem ...
Wed, 6 Tháng 3, 2019 at 1:55 PM
Stuck trong iTV. ( V3 & V2 ).
Bị stuck và loading, 1 - Trên remoted control, bấm vào ô STOP qua YES - ok -. 2 - Home 2 lần bấm ok vào những app muốn đóng bấm ok. 3 - Highlight iTV  bấ...
Thu, 11 Tháng 10, 2018 at 12:44 PM
Bỏ vào và lấy ra trong phần ưa thích app hoặc dời đi trong Home. ( V3 & V2 ).
 Home highlight app bấm Menu trên remote để dời đi, bỏ vào, lấy ra trong phần ưa thích. hoặc dời đi.
Thu, 11 Tháng 10, 2018 at 12:58 PM
Giới thiệu iTV Việt V2
Màu trắng ở trên và có chữ V, màu xám ở dưới. 2 Ram 16 gb memories. Serial # itv 5000xxx. Phần trình bày trong iTV Việt giống như V3 và không có nhiều apps...
Thu, 11 Tháng 10, 2018 at 12:20 PM
Cài đặt, xóa bỏ, cập nhật apps...( V3 & V2 ).
Trong iTV ( V logo ) bấm qua trái sẽ có Help, hoặc bấm lên ? sẽ có phần cài đặt chỉnh sửa và lấy ra những apps không cần. Khi mở các apps, nếu có hỏi UPDAT...
Tue, 16 Tháng 10, 2018 at 2:20 PM
Làm mới lại (Back up & reset ) V2 & V3.
Làm mới nhiều lần sẽ không tốt cho bộ nhớ của máy. Xin vào trở ngại kỹ thuật đọc thêm trước khi làm hoặc liên lạc iTV Việt.  Nếu không cần thiết làm mới lạ...
Tue, 16 Tháng 10, 2018 at 2:37 PM