ITV Việt V3 hướng dẫn.

Giới thiệu iTV Việt V3.
Màu đen ở trên và có chữ V, màu xám ở dưới. 2 Ram 32 gb memories. Serial # itv 4000xxx. Air mouse remote, rất nhạy. Tuyệt đối không nên lấy USB ở phía sau....
Wed, 14 Feb, 2018 at 2:05 PM
iTV hiện lên đen không có lên các icon hoặc stuck trong iTV.
1 - Bấm Home - highlight iTV - menu - setting -  ok - Force stop - ok - ok. Về Home mở lại iTV.  2 - Home - xuống Help - qua Reboot - ok - yes - ok. Về mở...
Wed, 14 Feb, 2018 at 2:07 PM
Vào iTV một số icon không có gì hoặc mất đi một số icon.
Home - highlight iTV - menu - setting - ok - xuống clear data - ok - chờ clear data hiện lên 0.00B. Về Home mở lại iTV, chờ 5 phút sau máy sẽ tự động updat...
Wed, 14 Feb, 2018 at 2:09 PM
Chỉnh màn hình lớn, nhỏ .
Home - setting - Video - ok - Screen position - ok - lên hoặc xuống. Bình thường 95% .Nếu vẫn còn nhiều khác biệt, xem lại TV phần zoom in, out.
Wed, 7 Feb, 2018 at 1:28 PM
Máy không đi ngủ khi mở iTV Việt phải rút ra và cắm lại. Không có nút on / off.
iTV Việt V3 design như phone, tablet. Nếu không xem bấm về Home và tắt TV. Máy sẽ tự động đi ngủ tùy theo chế độ ngủ 5, 10, 15, 30, phút hoặc 1 giờ. Muốn x...
Wed, 14 Feb, 2018 at 2:18 PM
Stuck trong iTV.
Bị stuck và loading, 1 - Trên remoted control, bấm vào ô STOP qua YES - ok -. 2 - Home 2 lần bấm ok vào những app muốn đóng bấm ok. 3 - Highlight iTV  bấ...
Wed, 14 Feb, 2018 at 2:20 PM
Cài đặt, chỉnh sửa, lấy ra,..apps. Bỏ vào và lấy ra trong phần ưa thích app.
Trong iTV bấm qua trái sẽ có Help, hoặc bấm lên ? sẽ có phần cài đặt chỉnh sửa và lấy ra những apps không cần. Về Home highlight app bấm Menu trên remote đ...
Wed, 14 Feb, 2018 at 2:26 PM