Những Hướng Dẫn Khác

Mở đài dành cho người lớn.
Remote control qua bên trái sẽ thấy UNLOCK bấm OK sẽ thấy bản mã số. Bấm vào số 0 bốn lần (0-0-0-0), xong bấm OK. Remote control qua bên tay phải sẽ thấy XX...
Wed, 17 Tháng 6, 2015 at 5:24 PM
Cách đổi mã số cho đài dành cho người lớn.
Wed, 17 Tháng 6, 2015 at 5:17 PM
Chọn phụ đề phim và TV shows.
Nếu phụ đề không đúng. Khi bấm vào phụ đề, xuống Manual search string - OK - đánh vào ô tìm kiếm tên của phim, xong bấm Done. Máy sẽ tìm phụ đề c...
Mon, 3 Tháng 10, 2016 at 6:46 PM
Gửi vào phần ưa thích.
Add to Favourite. Nếu coi phim bộ nhiều tập, để khỏi phải vào tìm kiếm lại mỗi lần muốn xem.Bỏ vào mục ưa thích.
Wed, 17 Tháng 6, 2015 at 5:32 PM
Download app từ google play store.
Nếu có sẵn gmail account, có thể vào google play store để download những app mình muốn.Nếu không có gmail account, đây là cách hướng dẫn.Tạo 01 gmail mới để...
Thu, 18 Tháng 6, 2015 at 5:01 PM
Đổi muối giờ.
Vào setting (more setting), xuống date &time -OK-Select time zone -OK-chọn time zone khu vực .Bấm OK xong trở lại.
Fri, 19 Tháng 6, 2015 at 3:05 PM
Lấy ra những app không thích.
Vào setting ( more setting), xuống Apps -OK - sẽ thấy bên phải những app đã có trong máy. Qua bên phải chọn app nào không cần để lại. Lên uninstall -OK- S...
Fri, 19 Tháng 6, 2015 at 3:17 PM
Lấy phần ưa thích ra.
Nếu phần ưa thích không cần hoặc quá đầy.Đây là cách để lấy phần ưa thích ra.
Sat, 20 Tháng 6, 2015 at 12:54 PM
Thay đổi thời tiết địa phương và đổi độ C qua độ F
Sat, 20 Tháng 6, 2015 at 12:58 PM
Tẩy account (gmail,skype,Tango..) trong hộp iTV Việt.
Trong quá trình sử dụng đã dùng cá nhân account để vào trong gmail, Skype, Tango, Google play store,....Muốn lấy ra phần này, đây là cách để lấy ra: Vào S...
Sat, 20 Tháng 6, 2015 at 1:14 PM