Cơ bản để sử dụng remote.

• Chọn chương trình xem bấm OK. Nếu không muốn xem hoặc đổi chương trình khác bấm BACK.

• Chỉ nên dùng con chuột khi vào youtube, google và 1 số apps yêu cầu dùng con chuột.

• Nên dùng remote bấm Lên, Xuống, Trái, Phải, OK. Back cho dễ dàng sử dụng.

• Menu để bỏ vào hoăcl lấy ra trong phần ưa thích, Setting apP.

 . Cách dùng con chuột. (Mouse) Bấm vào con chuột và thả ra.

• Bấm và giữ muỗi tên LÊN, XUỐNG, TRÁI, PHẢI, của OK sẽ thấy con chuột di chuyển.

• Nếu không cần dùng con chuột. Bấm và thả con chuột. Chuột sẽ hết hoạt động.