Làm mới nhiều lần sẽ không tốt cho bộ nhớ của máy. Xin vào trở ngại kỹ thuật đọc thêm trước khi làm hoặc liên lạc iTV Việt. 

Nếu không cần thiết làm mới lại (back up & reset ), có thể CLEAR DATA nhanh hơn. (Xin đọc phần CLEAR DATA CHO v3 & v2 .
1. Home > Setting > More setting > OK > Backup & reset > OK.
2. Factory data reset > OK > Reset MBX > OK > Erase everything > OK.
3. Chờ khoãng 20 phút sau mới được bấm.
4. Kết nối lại internet.
5. Sau khi các apps trở lại, vào iTV app để vài phút sau cho máy cập nhật phiên bản mới. Trong lúc máy cập nhật nếu bị dừng, về Home reboot máy
và vào lại iTV app để cập nhật phiên bản mới.
6. Sau khi iTV app đã cập nhật phiên bản mới. Vào Help ô bên trái hoặc lên trên (?) sẽ có Cài đặt thêm apps. Bấm OK. Xuống phần cuối cùng sẽ có
ONE CLICK để cài đặt các apps mới cùng 1 lúc.