Màu trắng ở trên và có chữ V, màu xám ở dưới. 2 Ram 16 gb memories. Serial # itv 5000xxx. Phần trình bày trong iTV Việt giống như V3 và không có nhiều apps như V3 vì memories hạn chế.

Remote control bình thường, nên mua thêm remote control loại chuột bay để sử dụng 1 số apps yêu cầu.

Không xem bấm vào Home khoãng 30 phút sau máy sẽ tự động đi ngủ đèn chuyển màu đỏ  (có thể đổi chế độ ngủ 5,10,... phút). 

Trong Home xuống Help qua phải có How to video sẽ có nhiều video hướng dẫn sử dụng hoặc vào Manual để đọc thêm hướng dẫn V3.

Máy không cần Factory reset. nếu bị trở ngại trong iTV có thể clear data cho máy trở lại bình thường nhanh hơn. Và phần apps có thể cài đặt, xóa bỏ, chỉnh sửa nhanh hơn factory data reset.

 Clear data, Home highlight iTV , remote - Menu - chọn App setting - ok - clear data- ok -ok-

 Chờ khi trên clear data hiện lên 0.00B. Về Home mở iTV khoãng 5 phút sau máy sẽ update lên version mới nhất.