Trong iTV bấm qua trái sẽ có Help, hoặc bấm lên ? sẽ có phần cài đặt chỉnh sửa và lấy ra những apps không cần.

Về Home highlight app bấm Menu trên remote để dời đi, bỏ vào, lấy ra trong phần ưa thích.

Khi vào các apps, nếu có hỏi UPDATE hoặc START. Nên bấm START . Nếu app không hoạt động. Bấm back và vào lại app để UPDATE.

Nếu bấm app có hỏi INSTALL, nên INSTALL.