iTV Việt design như phone, tablet. Nếu không xem bấm về Home và tắt TV. Máy sẽ tự động đi ngủ tùy theo chế độ ngủ 5, 10, 15, 30, phút hoặc 1 giờ.

Muốn xem mở TV và bấm bất cứ nút nào trên remote control, máy sẽ trở lại bình thường.

Lúc máy đi ngủ giống như tắt máy, trước máy sẽ hiện đèn đỏ. Không làm nóng máy và không lấy internet nhà.

Chú ý : Nên dùng dây HDMI sẵn có trong máy ( No CEC ).

Nếu máy không giống như trên, khi mở lên phải rút dây điện ra và cắm lại. Xin theo hướng dẫn sau để sửa lại 

Home - xuống setting qua video - Day dream - ok-.

Day dream   Clock

When to day dream  bấm - ok - chọn chế độ ngủ 5' 10' 15' 30' hoặc 1 h.  Bấm - OK . 

When to sleep  Never.

Day dream :    Clock .    When to sleep :     Never.      (không được đổi).

Về Home xuống Help qua Reboot - ok - Yes - ok - Sau khi reboot về lại máy và thử lại.

NEW!!  Hiện tại có một số máy vẫn còn trình trạng máy đi ngũ và không thức lại. Nên làm theo hướng dẫn như sau:

Bấm vào nút HOME - Xuống  SETTINGS - qua MORE SETTINGS - ok - xuống BACK UP & RESET - ok -  BACK UP MY DATA - ok - 

Chuyển qua OFF. Máy sẽ không còn bị vấn đề này nữa. (Phải  chuyển qua OFF ô BACK UP MY DATA).


NẾU VẪN CÒN TRỞ NGẠI XIN LIÊN LẠC ITV Việt ĐỂ CÓ HƯỚNG DẪN KHÁC.