Hiện tại các máy iTV V sau khi update Version 6.xx (1K, 4K V1 & V2)

Không cần factory reset nếu trong iTV V mất đi các iCon hoăc trong các icon không có gì.

Vào  setting - apps - chon iTV V - ok - CLEAR DATA - ok - chọn ok- ok 

Chờ dưới clear data hiện lên 0.00B.

Về Home mở lại iTV V chờ khoãng 5 phút sau máy sẽ tự động lên Version mới nhât.