Màu đen ở trên và có chữ V, màu xám ở dưới. 2 Ram 32 gb memories. Serial # itv 4000xxx.

Air mouse remote, rất nhạy. Tuyệt đối không nên lấy USB ở phía sau. Remote control sẽ không hoạt động nếu không có USB. Nếu có trở ngại remote control, trong sách  hướng dẫn sử dụng iTV V & cách reset remote control.

Không xem bấm vào Home khoãng 30 phút sau máy sẽ tự động đi ngủ đèn chuyển màu đỏ  (có thể đổi chế độ ngủ 5,10,... phút). 

Trong Home xuống Help qua phải có How to video sẽ có nhiều video hướng dẫn sử dụng hoặc vào Manual để đọc thêm hướng dẫn V3.

Máy không cần Factory reset. nếu bị trở ngại trong iTV có thể clear data cho máy trở lại bình thường nhanh hơn. Và phần apps có thể cài đặt, xóa bỏ, chỉnh sửa nhanh hơn factory data reset.

 Clear data, Home highlight iTV , remote - Menu - chọn App setting - ok - clear data- ok -ok-

 Chờ khi trên clear data hiện lên 0.00B. Về Home mở iTV khoãng 5 phút sau máy sẽ update lên version mới nhất.