Trong iTV Việt bấm qua trái hoặc lên  Việt TV, trong Tổng Hợp số 1 đi xuống cuối cùng sẽ có HELP MEMU.  

  1- Kiểm tra tốc độ internet .

  2- Cài đặt thêm apps.

  3- Xóa bỏ apps

  4- Chỉnh sửa những apps hoặc add on nào không làm việc.

  5- Phần trợ giúp .(hướng dẫn thêm).