Trong quá trình sử dụng đã dùng cá nhân account để vào trong gmail, Skype, Tango, Google play store,....Muốn lấy ra phần này, đây là cách để lấy ra:

Vào Setting - xuống - Google - OK - qua bên phải sẽ thấy email .Chọn email cần lấy ra, bấm - OK -Xong lên góc phải trên cùng bấm -OK-

Sẽ thấy Remove account .Bấm OK .Remove account? Xuống remove account bấm OK.trở ra lại.