- Đôi lúc xem các chương trình vô tình bấm vào phần download nên máy bị đầy. Sức chứa của máy sẽ không còn nữa.Do đó sẽ làm cho máy chạy chậm lại hoặc không thể update. Sẽ có 03 cách để giải quyết :

  1. Vào setting (or More-more setting) xuống phần storage- ok- để xem máy có còn chổ chứa hay không?.Nếu không còn chỗ trống. Xuống phần app chọn iTV Việt-ok-force stop-ok- và ok. xong xuống clear cache -ok.(chỉ clear cache, tuyệt đối không vào clear data).

  2. Nếu vào được iTV Việt, qua bên trái (unlock) bấm vào clear cache -ok-ok. Chờ iTV Việt trở lại Home , 15 giây sau vào lại iTV Việt.

  3.  Nếu vẫn còn trở ngại xin liên lạc iTV Việt.