Máy thỉnh thoảng không còn kết nối với internet , khi mở các chương trình sẽ bị báo fail hoăc nghe tiếng.. dinh,dong…Cần phải vào HOME để REBOOT máy.

Xong xem lại phần kết nối , mở youtube có hình không? Nếu có , chơi thử 01 video trong youtube .Và vào speedtest để xem lại tốc độ internet ở nhà.

Trước khi vào lại iTV Việt. Nếu không cần xem xét lại internet ở nhà.