Bắt đầu một topic mới

hop itv 2 va itv3

xin hoi hop itv 2 va itv3 khac nhau nhu the nao, hien gio hop itv 2 coi khong con hoan hao giong nhu xua  ,  vay xin hoi neu mua hop itv 3 co  bi nhu vay khong ? hien gio  hop itv 2 version 6.15 , va co nhung phim khong con coi duoc nhu truoc . vay cho toi hoi khi mua hop itv 3 moi  vay con hop itv 2  company iviet tv co thau lai khong ?  thank you


Hello,


Hop iTV Viet V2 van su dung duoc tot. Nen giu hop iTV Viet V2, khong can trade-in hoac upgrade len hop V3.


Chung toi se lien lac truc tiep trong email de cho them huong dan. Vui long kiem tra email. Cam on.

chung toi cam on truoc 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận