Bắt đầu một topic mới

Itv viet karaoke

cho xin hoi tai sao cai app karaoke itv viet kg connect duoc tv vay . co the lam cai clips ve Itv viet karaoke kg thank.

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1
1 Comment

Sau khi cài app iTV Viêt karaoke. Mở logo V (iTV Viêt) để kết nối phone hoặc tablet vào iTV Việt. Phone hoặc tablet phải cùng 1 network (ip) iTV Việt phải kết nối với internet.

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận