Bắt đầu một topic mới

ITV coi được Thúy Nga, Vân sơn, Asia

Tôi rất hài lòng khi đã mua ITV 4k , coi được tất cả các đài, cả luôn Thúy nga, Asia, Vân sơn, mà coi rất rõ, mang về Ý đại lợi máy chạy rất tốt.
Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận