UNO trong iTV Việt.

 

Những hộp iTV Việt đã có trên thi trường có thể download UNO iptv app. Đây là app miễn phí của hộp UNO (Thời Báo bán $99.00.)

Xin vào phần Những  Hướng Dẫn Khác sẽ có chỉ rõ. Nếu không biết xin liên lạc tiệm.

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1