Bắt đầu một topic mới
Câu Hỏi 11

C
Đã được đăng bởi Cner Hawkin, almost 2 years trước đây , Lần trả lời cuối bởi Tran Binh almost 2 years trước đây , 2 stemmer
k
Đã được đăng bởi kerry nguyen, almost 2 years trước đây , Lần trả lời cuối bởi kerry nguyen almost 2 years trước đây
l
Đã được đăng bởi lantruonghalifax, over 2 years trước đây , Lần trả lời cuối bởi Tinker and Hack over 2 years trước đây
d
Liquid error: translation data {:other=>"stemmer"} can not be used with :count => 1
B
Liquid error: translation data {:other=>"stemmer"} can not be used with :count => 1
P
Đã được đăng bởi Pasogon Data, almost 4 years trước đây , Lần trả lời cuối bởi Tinker and Hack over 3 years trước đây , 3 stemmer
L
Đã được đăng bởi Loc lam, over 3 years trước đây , Lần trả lời cuối bởi Tinker and Hack over 3 years trước đây
Đ
Đã được đăng bởi Đào Đức Dũng, almost 4 years trước đây , Lần trả lời cuối bởi Lyonnaire over 3 years trước đây
N
Đã được đăng bởi Nancy Truong, almost 4 years trước đây , Lần trả lời cuối bởi Nancy Truong almost 4 years trước đây
L
Đã được đăng bởi Luong Viet Giang, over 4 years trước đây , Lần trả lời cuối bởi Luong Viet Giang about 4 years trước đây